NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is given to the shareholders of Injeq Oyj of the Annual General Meeting to be held on 31 May 2022 at 12.00 at the FinnMedi 2 building, Biokatu 8, Tampere in Kauppi meeting room on the 7th floor. Participants of the General Meeting shall register for the meeting no later than 25 May 2022 at 17.00 through the following link: Registration (bit.ly/InjeqAGM)

Injeq Oy AGM notice May 2022 – Yhtiökokouskutsu

The reception of persons who have registered for the meeting will commence at 11.30. In connection with the reception, the participant shall be prepared to prove his/her/its identity.

Shareholders are encouraged to exercise their voting rights by proxy representation instead of attending the Annual General Meeting in person in order to the Annual General Meeting to be safely organized. Injeq Oyj will evaluate the number of registered shareholders and the conditions for safely conducting the Annual General Meeting based on applicable regulations. Instructions on delivery of the proxy documents are available in section “Proxy representative and powers of attorney” of this notice.

Shareholders have possibility to follow the meeting through remote connection. However, it is not possible for the shareholders to officially participate in the meeting or use voting right through remote connection.

Shareholders who wish to follow the meeting through remote connection may notify their intent in the registering form. A link to the remote session will be sent via email before the meeting.

Injeq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 31.5.2022 klo 12 alkaen FinnMedi 2:n 7. kerroksen Kauppi-kokoustilassa osoitteessa Biokatu 8, Tampere. Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 25.5.2022 klo 17.00 oheisen linkin kautta: Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen (bit.ly/InjeqAGM)

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 11.30. Ilmoittautuessaan osallistujan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

Osakkeenomistajia kannustetaan käyttämään äänioikeuttaan valtakirjalla henkilökohtaisen osallistumisen sijaan varsinaisen yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen mahdollistamiseksi. Injeq Oyj tulee arvioimaan ilmoittautuneiden osakkeenomistajien lukumäärää ja yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen edellytyksiä sovellettavan sääntelyn perusteella. Ohjeet valtakirjan toimittamiseksi löytyvät tämän kutsun kohdasta ”Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat”.

Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus seurata kokousta etäyhteyden kautta. Osakkeenomistajien ei ole kuitenkaan mahdollista virallisesti osallistua kokoukseen etäyhteyden kautta eikä käyttää sen kautta äänioikeuttaan.

Osakkeenomistaja, joka haluaa seurata kokousta etäyhteyden kautta, voi ilmoittaa tästä ilmoittautumis­lomakkeella. Etäyhteyslinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ennen kokousta.

 

  1. Matters on the agenda of the Annual General Meeting – Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

At the Annual General Meeting, the following matters will be considered – Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 § Opening of the Meeting – Kokouksen avaaminen

2 § Matters of order for the Meeting – Kokouksen järjestäytyminen

3 § Election of a person to scrutinize the minutes and a person to verify the counting of votes – Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4 § Recording of the legal convening of the Meeting and quorum – Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 § Recording the attendance at the Meeting and adoption of the list of votes – Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6 § Presentation of the annual accounts and the auditor’s report for the financial year 2021 – Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7 § Adoption of the annual accounts – Tilinpäätöksen vahvistaminen

8 § Resolution on the use of the profits shown on the balance sheet and the payment of dividend – Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

 9 § Resolution on the discharge of the members of the Board of Directors and the CEO from liability – Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 § Resolution on remuneration of the Board of Directors – Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11 § Election of the members of the Board of Directors – Hallituksen jäsenten valitseminen

12 § Resolution on the remuneration to the auditor – Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

 13 § Election of auditor – Tilintarkastajan valitseminen

 14 § Closing of the Meeting – Kokouksen päättäminen

 

  1. Documents of the Annual General Meeting – Yhtiökokousasiakirjat

Documents for the meeting, i.e. this notice (including proposals of the Board of Directors for the General Meeting) and the company’s annual accounts and the auditor’s report are available to the shareholders at the company’s premises at Biokatu 8, Tampere for one week before the meeting. The abovementioned documents are also available at the Annual General Meeting.

Kokousasiakirjat, eli tämä kokouskutsu (sisältäen hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle) sekä yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat viikon ajan ennen kokousta osakkeenomistajien saatavilla yhtiön toimitiloissa osoitteessa Biokatu 8, Tampere. Edellä mainitut kokousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

  1. Proxy representative and powers of attorney – Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

A shareholder may participate in the General Meeting and exercise her/his/its rights at the meeting either personally or by way of proxy representation. A proxy representative shall produce a dated proxy document or otherwise provide reliable evidence of the right to represent the shareholder.

All shareholders wishing to be represented at the General Meeting should, in addition to issuing a proxy document, make sure that they are registered for the General Meeting in accordance with the instructions set out in the notice to the General Meeting. Delivery of a proxy document does not constitute registration for the General Meeting.

 Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

 Osakkeenomistajien, jotka haluavat olla edustettuna yhtiökokouksessa, tulee valtakirjan toimittamisen lisäksi myös varmistaa, että on ilmoittautunut yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Valtakirjan toimittaminen ei muodosta ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

 

Further information and questions – Lisätietoja ja kysymykset:

Chairman, Hallituksen puheenjohtaja Tommi.Rasila@injeq.com, +358 40 750 8158
10.05.2022
INJEQ OYJ
Board of Directors – Hallitus

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is given to the shareholders of Injeq Oyj of the Annual General Meeting to be held on 31 May […]
Read more »

Incidence of traumatic lumbar punctures in neonates and infants

The part two of the trilogy has now been published. This article of the three part series examines the incidence […]
Read more »

Injeq whipaper on lumbar puncture

Our whitepaper takes a closer look at the lumbar puncture, the IQ-Tip® system’s first indication, and presents the results that […]
Read more »

Bioimpedance spinal needle provides high success and low complication rate in lumbar punctures of pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia

The great results of our latest clinical investigation have now been published as an open access article in Scientific Reports, […]
Read more »

Injeq Oy Shares Have Been Transferred to Finnish Book-Entry Securities System – Instructions for Shareholders

Injeq Oy Annual General Meeting resolved on 26th May 2021 to transfer the shares of the company into the Finnish […]
Read more »

Traumatic lumbar punctures in diagnostic and intrathecal treatment punctures of pediatric hemato-oncology patients

Extensive study of CSF laboratory analysis records by pediatricians and Injeq’s researchers has been published as an open access article […]
Read more »