Injeq Oy on siirtynyt arvo-osuusjärjestelmään – Ohjeet osakkeiden siirtämiseen

Injeq Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti 26.5.2021 osakkeidensa liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Asiaan liittyvät ohjeet lähetettiin kaikille osakkeenomistajille sähköpostitse kesäkuussa 2021 ja varsinainen siirtyminen toteutettiin 16.09.2021. Mikäli ette ole saaneet kyseistä osakasohjetta tai osakkeitanne ei muusta syystä ole siirretty arvo-osuustilille, pyydämme olemaan yhteydessä osoitteeseen ir@injeq.com josta toimitetaan asiaankuuluvat ohjeet ja kirjaamishakemus allekirjoitettavaksi.

Arvo-osuusjärjestelmään siirtyminen tarkoittaa, että Injeq Oy:n osakasluettelon ylläpitäminen on siirtynyt Euroclear Finland Oy:lle. Osakkeenomistaja ei voi käyttää osakasoikeuksiaan ennen kuin osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Finland Oy:ssä ylläpidettävään yhtiön osakasluetteloon. Siirryttäessä arvo-osuusjärjestelmään kirjataan kunkin osakkaan osakeomistus osakkeenomistajan arvo-osuustilille. Todettakoon selvyyden vuoksi, että listaamattoman yhtiön osakkeita ei voi siirtää osakesäästötilille, vaan tähän tarvitaan nimenomaan arvo-osuustili.

Mikäli asutte ulkomailla eikä ulkomainen säilyttäjäpankkinne ota säilytykseen suomalaisia listaamattomia osakkeita ettekä halua avata itsellenne arvo-osuustiliä Suomessa toimivalla tilinhoitajalla, teidän ei ole pakko tehdä mitään tässä vaiheessa. Mikäli yhtiön osakkeet listataan tulevaisuudessa, tulee tämä todennäköisesti mahdollistamaan osakkeiden säilyttämisen ulkomaisessa säilyttäjäpankissanne.

Mikäli teillä on kysyttävää, pyydämme olemaan yhteydessä osoitteeseen ir@injeq.com.

Injeq Oy:n hallitus

Sijoittajatiedote

Vaihtovelkakirjalainan konversio Injeq Oyj:n vuoden 2022 vaihtovelkakirjalainaa (VVK) konvertoitiin kaikkiaan 1,09M€ arvosta, eli 36,4% VVK-merkitsijöistä halusi konvertoida sijoituksensa osakkeiksi. Injeqin […]
Lue lisää »

Injeq IQ-Tip esiteltiin Kuwaitissa lääkäreille

Injeq IQ-Tip esiteltiin kuwaitilaisten lääkäreille lokakuussa. Product Line Manager Ahmed Jamous Mareen Groupista piti esitelmän 30 asiantuntijalle, jotka tulivat useista […]
Lue lisää »

Vaihtovelkakirjalainan vapaaehtoinen konversio osakkeiksi

Injeq Oyj järjesti osakeannin kesäkuun 21. ja elokuun 28. välisenä aikana, jolloin yhtiö sai arvoltaan 880.253,05 € pääomasijoituksen. Sijoituksen jäätyä […]
Lue lisää »

Matchmaking sairaaloiden kanssa Wienissä

Viime viikolla lähes 60 itävaltalaista terveydenhuollon ammattilaista osallistui Business Finlandin ja Wiener Gesundheitsverbundin järjestämään matchmaking-tapahtumaan 12.10.2023 Wienissä. Tapahtuma pidettiin Klinik […]
Lue lisää »

FDA on myöntänyt Breakthrough Device -statuksen Injeq IQ-Tip® -älyneulalle

Injeq IQ-Tip laitteisto ja sen käyttökohteet täyttävät kriteerit ja ovat saaneet Breakthrough device -statuksen Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastolta (FDA:lta). Injeqin […]
Lue lisää »

Injeq etenee Saksan markkinoilla

Injeq etenee Saksan markkinoilla! Merkittävä neurologinen tutkimussairaala Erlangenissa on ilmaissut kiinnostuksensa tutkia lumbaalipunktioita Injeq IQ Tip -laitteistolla. Keskustelua on käyty […]
Lue lisää »