Vastuullisuus ja eettisyys toiminnan perustana

Injeq toimii tiukasti säännellyllä toimialalla, jolla vaatimustenmukaisuus, vastuullisuus ja eettisyys ovat kaiken toiminnan perusta. Laatu, luotettavuus ja potilasturvallisuus ohjaavat yhtiön työtä arjessa.

Sertifioitu laatujärjestelmä

Injeq on sitoutunut toimintansa jatkuvaan kehittämiseen, ja yhtiö huomioi myös toimintansa ympäristönäkökohdat laatujärjestelmänsä puitteissa. Injeqin sertifioitu ISO 13485 -laatujärjestelmä, mukaan lukien toimitusketju, arvioidaan ja auditoidaan vuosittain ulkopuolisen ilmoitetun laitoksen (Notified Body), TÜV SÜD Product Service GmbH:n (0123), toimesta. Injeq edellyttää vastuullista toimintaa koko toimitusketjultaan ja odottaa, että myös alihankkijat täyttävät yhtiön laatukriteerit.

Kilpailukyvyn varmistaa osaava henkilöstö

Injeqin henkilöstö koostuu useiden eri alojen ammattilaisista. Henkilöstöllä on asiantuntemusta muun muassa lääketieteellisestä tutkimuksesta, signaalinkäsittelystä, kliinisestä tutkimuksesta, eurooppalaisesta sääntelystä sekä tuotannosta, laadunvarmistuksesta ja johtamisesta. Injeq panostaa henkilöstönsä työhyvinvointiin ja yhtiössä ylläpidetään kulttuuria, joka mahdollistaa innovoinnin ja henkilöstön ammatillisen kehittymisen.

Tiivistä yhteistyötä

Arvokasta näkemystä Injeqin kehittämiseen tuo aktiivinen tieteellinen neuvottelukunta, joka koostuu innovaation alkuperäisten kehittäjien lisäksi ulkopuolisista toimialan usean erityisalueen ansioituneista asiantuntijoista. Lisäksi Injeq tekee tiivistä yhteistyötä sairaaloiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.