Ensimmäisen sukupolven IQ-Tip®-älyneula

IQ-Tip® digitaalinen älyneula koostuu IQ-Tip®-analysaattorista, kertakäyttöisestä IQ-Tip®-spinaalineulasta (kolme eri pituutta) ja kertakäyttöisen neulan ja analysaattorin yhdistävästä IQ-Tip®-kaapelista.

Injeqin tavoitteena on, että IQ-Tip® -älyneula saavuttaa tulevaisuudessa vahvan aseman lasten lumbaalipunktioissa ja että menetelmä otetaan käyttöön aikuisille tehtävissä haastavissa lumbaalipunktioissa, joista se voi edelleen levitä jokapäiväiseen käyttöön kaikille potilasryhmille.

Lue lisää

Digitaalinen IQ-Tip®-älyneulalla voidaan sekä ottaa näyte aivoselkäydinnesteestä (cerebrospinal fluid) että annostella aivoselkäydinnesteeseen lääkeaineita esimerkiksi leukemiahoidon yhteydessä. Lasten yleisimmässä syöpäsairaudessa, akuutissa lymfaattisessa leukemiassa (ALL), lumbaalipunktio tehdään yhdelle potilaalle jopa noin 20 kertaa. Toimenpide voi johtaa kudosvaurioihin, lisätä kipua ja kärsimystä ja hankaloittaa hoitoa. Useissa seurantatutkimuksissa on yleisesti havaittu blastisoluja sisältävien traumaattisten pistojen heikentävän merkittävästi ALL:aa sairastavien lasten pitkäaikaista selviytymistä 1-4. Koska Injeqin älyneulalla tehdyissä ALL-lasten lumbaalipunktioissa traumaattisten punktioiden osuus on verraten pieni ja koska blasteja esiintyy em tutkimusten mukaan vähintään puolessa traumaattisista punktioista, voi hyvin odottaa älyneulan käytön lisäävän ALL:aa sairastavien lasten parantumisen todennäköisyyttä.

Syöpähoitojen ohella toinen tyypillinen syy lumbaalipunktioon on aivokalvontulehdusepäily, jonka diagnosoinnissa laadukas selkäydinnestenäyte on tarpeen. Hoitamaton tai huonon näytteen vuoksi diagnosoimatta jäänyt aivokalvontulehdus on aina hengenvaarallinen. Vastasyntyneiden kohdalla tällaisen näytteen saamiseen liittyy ongelmia, joita Injeq IQ-Tip®-älyneulan käytön odotetaan ratkaisevan. Tuoreen tutkimuksen mukaan vain noin 50 % vastasyntyneiden pistoista onnistuu.5

Epäonnistuneet pistot, huonolaatuiset näytteet ja niistä seuranneet viivästykset diagnoosissa aiheuttavat kivun ja kärsimyksen lisäksi kuluja lapsen tehohoidon venyessä tarpeettomasti. Lisäksi huonolaatuisista näytteistä voi potilaalle aiheutua mahdollisia uusintakäyntejä tutkimuksissa.

Yhtiön IQ-Tip®-älyneulan odotetaan tarjoavan etuja myös aikuisille tehtävissä toimenpiteissä.

1. Gajjar A et al. Traumatic lumbar puncture at diagnosis adversely affects outcome in childhood acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2000;96:3381-3384.

2. Burger B et al. Diagnostic cerebrospinal fluid examination in children with acute lymphoblastic leukemia: Significance of low leukocyte counts with blasts or traumatic puncture. J Clin Oncol. 2003;21:184-188.

3. Te Loo MWM et al. Prognostic significance of blasts in the cerebrospinal fluid without pleiocytosis or a traumatic lumbar puncture in children with acute lymphoblastic leukemia: experience of the Dutch Childhood Oncology Group. J Clin Oncol. 2006;24:2332-2336.

4. Shaikh F et al. The risk of traumatic lumbar punctures in children with acute lymphoblastic leukemia. Eur J Cancer. 2014;50:1482-1489.

5. Flett T et al. Spinal needle size and traumatic neonatal lumbar puncture: an observational study (neo-LP). Eur J Pediatr. 2020;179:939-945.

Ainutlaatuinen toimintatapa

Injeq IQ-Tip®-älyneulan runkoa ja neulan sisällä olevaa mandriinia (neulan poistettava sisäosa, tunnetaan myös nimellä styletti) käytetään piston aikana mittauselektrodeina, joiden kautta mitataan neulan kärkeä koskettavan kudoksen bioimpedanssi. Injeq IQ-Tip®-älyneulaan kuuluva IQ-Tip®-analysaattori tekee tämän 200 kertaa sekunnissa, viidellätoista eri taajuudella. Näin pystytään päättelemään reaaliaikaisesti, milloin neulan kärki saavuttaa kohteensa. Lumbaalipunktion aikana analysaattoriin liitetty älyneula ilmoittaa näytön lisäksi myös äänimerkillä heti neulan kärjen koskettaessa selkäydinnestettä, eli kun neula on perillä kohteessaan selkäydinkanavassa.

Lisätietoja älyneulan toiminnasta ja yhtiön aiemmin julkaistuista kliinisistä tutkimuksista on löydettävissä englanninkielisiltä sivuiltamme >>

Useita sovellusalueita

Lumbaalipunktioiden osalta vaativimpia toimenpiteitä ovat leukemialasten punktiot sekä vastasyntyneiden aivokalvontulehdusepäilyn johdosta tehdyt punktiot. Tässä kohderyhmässä digitaalisen älyneulan hyödyt ja tarve ovat niin ilmeisiä, että mainitut punktiot tulevat olemaan älyneulan ensimmäisiä kaupallisia sovelluksia.

Muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi selkäydinnestetilan varjoainetutkimus sekä lumbaalipunktiot Alzheimerin, MS-taudin ja muiden neurologisten sairauksien diagnosoinnissa.

Muita mahdollisia sovelluksia – vaatien osin uusia kliinisiä tutkimuksia ja tuoteversioita – ovat esimerkiksi syöpälääkkeiden injektiot, sisäelinten syöpänäytteenotot, nivelpistot, spinaalianestesia ja verisuonipistot. Tässä mainittujen lisäksi myös muut mahdolliset kliiniset sovellukset tarjoavat Injeqille laajalti tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia.