Tietosuojaseloste

Päivitetty 11.2.2022

Tämä tietosuojaseloste kuvaa Injeq Oy:n tiedotteisiin liittyvää henkilötietojen käsittelyä.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Injeq Oy
Osoite: Biokatu 8, 33520 Tampere
Y-tunnus: 2367283-8

2. Yhteyshenkilö
Henkilön nimi: Satu Sinisalo
Osoite: Biokatu 8, 33520 Tampere
Sähköposti: satu.sinisalo@injeq.com

3. Rekisterin nimi
Injeq Oy:n tiedotteiden tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Injeqin tiedotteiden toimittaminen tiedotteet tilanneille. Tilaamalla tiedotteen asiakas antaa Injeq Oy:lle luvan käsitellä kyseisen Asiakkaan henkilötietoja alla olevien määräysten mukaisesti ja antaa Injeq Oy:lle luvan tallentaa tiedot rekisteriin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää tiedotteen tilaajan ilmoittaman sähköpostiosoitteen sekä etu- ja sukunimen. Rekisteri sisältää ainoastaan käyttäjän itse antamia tietoja. Henkilötietoja tarvitaan tilattujen tiedotteiden toimittamiseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot on lähtökohtaisesti saatu suoraan asiakkaalta itseltään tiedotteen tilaamisen yhteydessä.

7. Tietojen siirto kolmansille tahoille ja EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Injeq Oy voi luovuttaa rekisteriin tallennettuja tietoja Injeq Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille uutiskirjeiden toimittamista varten. Injeq Oy:n yhteistyökumppanit eivät luovuta tietoja kolmansille osapuolille, eivätkä käytä tietoja muihin tarkoituksiin. Injeq Oy voi olla velvollinen luovuttamaan asiakastietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää. Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen perusteet
Rekisteriä säilytetään ainoastaan sähköisesti. Rekisteri on teknisesti suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Jokaisella rekisteriä käsittelevällä henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

9. Henkilötietojen säilyttäminen ja poistaminen
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tilatut tiedotteet ilmestyvät, tai siihen saakka, kun henkilö itse pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä.

10. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen
Rekisteröidyllä on oikeus tietää rekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisua, poistamista tai täydentämistä tai rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Mahdolliset pyynnöt osoitetaan edellä kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli hänellä on käsittelyyn liittyen huomautettavaa (tietosuojavaltuutettu: www.tietosuoja.fi).

12. Muutokset tietosuojaan
Injeq Oy pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.