Injeqin IQ-Tip®-älyneulalle myönnetty CE-sertifiointi – suomalaisinnovaatio on valmis myyntiin Euroopan markkinoille

Lääketieteellisen teknologiayhtiö Injeqin monivuotinen kehitystyö toi toivotun tuloksen, kun yhtiön IQ-Tip®-älyneula sai CE-sertifioinnin 21.12.2021. IQ-Tip®-älyneula soveltuu lumbaalipunktioihin vastasyntyneistä ikääntyneisiin, yhtenä keskeisimpänä indikaationa leukemialasten hoitopistot. Lääkinnällisen laitteen CE-sertifiointi tarkoittaa myyntilupaa Euroopassa, joten sen myöntäminen on myös lähtölaukaus yhtiön kasvuvaiheeseen.

Mullistavaa Injeq IQ-Tip®-älyneulassa on, että se tietää, missä neulan kärki on. Tavoitteena on helpottaa vaativia pistoja tekevien lääkäreiden työtä ja edistää potilasturvallisuutta. Neulan ensimmäinen kaupallinen sovellus on tarkoitettu lumbaalipunktioihin, joissa se tunnistaa, kun neulan kärki on selkäydinnesteessä.

”CE-sertifiointi on lääkinnälliselle laitteelle käytännössä myyntilupa. Olemme nyt päässeet käynnistämään valmistelemamme tuotteen kaupallistamistoimenpiteet Euroopassa ja ensimmäiset toimitukset Saksaan on jo tehty. CE-merkin saaminen oli meille pitkäaikaisen kehitystyön ja lujan loppurutistuksen tulos”, sanoo Injeqin hallituksen puheenjohtaja Tommi Rasila.

Injeq haki IQ-Tip®-älyneulalle CE-sertifiointia EU:n uuden, erittäin vaativan lääkinnällisten laitteiden asetuksen (Medical Device Regulation, MDR) mukaisesti. Merkin vaatimukset muuttuivat kesken älyneulan kehitystyön, mikä merkitsi Injeqille huomattavaa lisätyötä ja muun muassa uusia kliinisiä tutkimuksia. Ne saatiin valmiiksi syksyllä 2020. Älyneulan vaatimustenmukaisuuden arvioi arvostettu saksalainen ilmoitettu laitos (Notified Body) TÜV SÜD.

Yhtiölle myönnetty lääkinnällisten laitteiden valmistajan laatujärjestelmän MDR 2017/745
-sertifikaatti osoittaa, että lääkinnällinen laite täyttää sille asetetut vaatimukset ja on kaikkien siihen sovellettavien säädösten mukainen. Lääkinnälliset laitteet jaetaan käyttötarkoituksen ja siihen liittyvien riskien perusteella kolmeen luokkaan. Neula kuuluu vaativimpaan lääkinnällisten laitteiden luokkaan III ja on ensimmäisiä MDR 2017/745 mukaisen sertifioinnin saaneita uusia tuotteita tässä luokassa Suomessa. Laitteistoon kuuluva analysaattori kuuluu luokkaan IIa ja erikoiskaapeli on luokan I steriili tuote. Nämä sertifioitiin ilmoitetun laitoksen toimesta jo kesäkuussa 2021.

”Laitteen tulee täyttää MDR:n vaatimukset koko elinkaarensa ajan niin tuoteturvallisuuden, kliinisen suorituskyvyn kuin riskienhallinnan ja seurannankin suhteen. Laatujärjestelmämme tulee olla jatkuvasti voimassa, ja auditoinnit jatkuvat vuosittain”, täydentää laatupäällikkö Jussi Seitsonen.

Injeq pyrkii ensi vaiheessa saamaan IQ-Tip®-älyneulan osaksi normaalia hoitokäytäntöä leukemialasten ja vastasyntyneiden hoidossa Euroopassa. Ensimmäisen vuoden aikana Injeq tavoittelee referenssikäyttäjiä etenkin johtavista yliopistosairaaloista. Jatkossa tavoitteena on tuoda älyneula rutiinikäyttöön helpottamaan aikuisten haastavia lumbaalipunktioita ja myöhemmin myös muita vaativia pistoja ensin Euroopassa ja sitten muualla maailmassa.

Toimitusjohtaja uusiin tehtäviin – uutta toimitusjohtajaa haetaan kaupallisen vaiheen alkaessa

Injeqissä on käynnistynyt hakuprosessi uuden toimitusjohtajan valitsemiseksi, sillä yhtiötä toukokuusta 2019 lähtien johtanut Ilari Antila siirtyy tammikuussa kotipaikkakunnalleen merkittävän uuden terveydenhuollon teknologiayhtiön palvelukseen. Injeqin väliaikaisena toimitusjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Tommi Rasila.

”Haluan koko hallituksen puolesta lämpimästi kiittää Ilaria hänen merkittävästä ja sitoutuneesta työstään Injeqissä ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää tulevaan. Haemme nyt uutta toimitusjohtajaa luotsaamaan Injeqiä uuteen erittäin mielenkiintoiseen, kaupallisen laajentumisen vaiheeseen”, sanoo Tommi Rasila.

”On ollut kunnia saada olla mukana kehittämässä Injeqiä innovaation kaupallistamisvaiheessa uusimpien säännösten mukaisesti yhdessä erinomaisen ja osaavan tiimin kanssa. Toivotan yhtiölle menestystä hienon innovaation kaupallistamisessa kliinikoiden käyttöön, potilaiden parhaaksi”, sanoo Ilari Antila.

Lisätietoja

Injeq Oy

Hallituksen puheenjohtaja, vt. toimitusjohtaja, TkT Tommi Rasila

puh. 040 750 8158

tommi.rasila@injeq.com

Injeq lyhyesti

Injeq Oy on suomalainen lääketieteellisen teknologian kasvuyhtiö, jonka missiona on tuottaa teknisesti älykkäitä ratkaisuja lääketieteellisesti vaativiin potilaspistoihin.

Yhtiön kärkituote IQ-Tip®-älyneula on nykyaikainen tapa tehdä vaativat potilaspistot turvallisesti. Ensi vaiheessa erityisindikaationa ovat lumbaalipunktiot eli kliiniset toimenpiteet, joissa otetaan selkäydinnesteestä näyte tai annostellaan selkäydinkanavaan lääkeainetta. Tuotteen kliininen suorituskyky ja turvallisuus lumbaalipunktioissa on jo arvioitu kolmessa kliinisessä tutkimuksessa suomalaisissa yliopistosairaaloissa. Lääkäreiden toiveesta kehitetty älyneula helpottaa lääkäreiden työtä tavoitteenaan potilasturvallisuuden ja hoidon vaikuttavuuden parantaminen. Älyneula soveltuu lumbaalipunktioihin vastasyntyneistä ikääntyneisiin, yhtenä keskeisimpänä indikaationa leukemialasten hoitopistot.

Vuonna 2010 perustettu Injeq toimii Tampereella ja työllistää tällä hetkellä 16 henkilöä. Injeqin taustalla on kokenut lääketieteellinen asiantuntijatiimi ja laaja tieteellinen tutkimustyö.

Älyneulan hyödyt

Injeq on tutkinut lumbaalipunktioiden suorittamista Suomessa ja aiheesta on nyt julkaistu tiivis selvitys.  Selvityksessä pohditaan mm. punktion jälkeisten päänsärkyjen sekä […]
Read more »

Injeq is one of the Europe’s Top 5 Medical Device Companies to Watch in 2023

Healthcare advancements that were mere ideas decades ago are coming to fruition, proving to be much more valuable to saving […]
Read more »

The 3rd part of Sievänen’s trilogy about traumatic lumbar punctures is out now: Incidence of traumatic lumbar punctures in adults: the impact of a patient’s first procedure

We are happy to announce that the last part of Sievänen’s traumatic lumbar punctures’ trilogy is now published. Two factors […]
Read more »

Päivi Lehtonen starting as Injeq’s new Sales Director in April

The current CEO of Teivo, Päivi Lehtonen, will start as Injeq’s new Sales Director in the beginning of April. Päivi […]
Read more »

We are excited to join the biggest German neurology event Neurowoche 2022

We are excited to join the biggest annual German neurology event Neurowoche 2022 with our distributor Ecumed. The congress takes […]
Read more »

Injeq participating Italian Neonatology congress SIN

Injeq is happy to join our Italian distributor Euromed at SIN – XXVIII Italian Neonatology Congress in beautiful Firenze. Come […]
Read more »